Wykonujemy projekty zróżnicowane zarówno pod kątem skali jak i komplikacji. W swoim dorobku posiadamy wykopy o kubaturze kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych, ale także wysublimowane prace ziemne

oraz rozbiórkowe wymagające indywidualnego

i niestandardowego podejścia.

Specjalizujemy się w realizacji:

  • wykopów
  • zasypek
  • nasypów
  • niwelacji terenu
  • rozbiórek obiektów budowlanych
  • budowy sieci wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych
  • utrzymaniu zieleni
  • zimowego utrzymania dróg na poziomie lokalnym jak i dróg krajowych
  • transport piasku i innych kruszyw drogowych