Sieci kanalizacyjne i wodne

Doprowadzenie mediów do budynku to kluczowa kwestia w kontekście jego użytkowania. Niezbędny jest dostęp do wody oraz efektywne odprowadzanie nieczystości płynnych. W tym celu inwestorzy – jeśli mają taką możliwość – mogą przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej i wodnej. Aby jednak takie układy powstały, niezbędne jest przeprowadzenie robót ziemnych, które nasza firma jest w stanie wykonać terminowo i z należytą starannością.

Jak przygotowuje się teren pod budowę sieci wod.-kan.?

Systemy umożliwiające swobodny odpływ nieczystości do oczyszczalni ścieków składają się z wielu połączonych ze sobą rur. Przewody tego typu wykorzystuje się także w sieciach wodnych. Elementy układów umieszczane są w ziemi, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i ogranicza szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych. Bierzemy udział przy budowie sieci kanalizacyjnych i wodnych, przygotowując m.in. wykopy pod takie systemy.

Niezbędna w tym wypadku okazuje się koparkoładowarka. Do maszyny dopasowywana jest łyżka o odpowiedniej szerokości, która umożliwia usunięcie nadmiaru gruntu na określonym przez inwestora obszarze. Jesteśmy w stanie zapewnić obsługę operatorską wraz z nowoczesnym sprzętem ciężkim do realizacji takich robót ziemnych. Nasz główny obszar działania to województwo mazowieckie – w tym Warszawa i okoliczne miejscowości.

W jaki sposób montuje się rurociągi w sieci kanalizacyjnej i wodnej?

Przewody we wspomnianych układach umieszcza się w ziemi dwojako – można przygotować poszczególne odcinki na placu budowy i następnie opuścić je do wykopu lub przeprowadzić montaż bezpośrednio w takiej budowli ziemnej. W obu przypadkach sieci kanalizacyjne i wodne wykonuje się z użyciem ciężkiego sprzętu – głównie w postaci koparkoładowarek.

Doświadczeni operatorzy koparkoładowarek gwarantują precyzję podczas realizacji wspomnianych robót, do których przy budowie takich systemów zalicza się też umieszczanie w ziemi elementów studzienek kanalizacyjnych. Wraz z dobrze wykonanym rurociągiem umożliwiają one swobodne odprowadzanie nieczystości płynnych z posesji inwestora.