poszukujemy pracowników!

 

Wykonujemy projekty zróżnicowane zarówno pod kątem skali jak i komplikacji. W swoim dorobku mamy wykopy

o kubaturze kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych, ale także wysublimowane prace ziemne oraz rozbiórkowe

wymagające indywidualnego i niestandardowego podejścia.

 

 

Specjalizujemy się w realizacji:

 

– wykopów

– zasypek

– nasypów

– niwelacji terenu

– rozbiórek obiektów budowlanych

– budowy zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych

– utrzymaniu zieleni

– zimowego utrzymania dróg na poziomie lokalnym jak i dróg krajowych

– transport piasku i innych kruszyw drogowych